Framtidsprojektet i samarbete med Företagsakademin

Vi är väldigt stolta över att börja år 2019 med att dela med oss av vårt kommande deltagande i Framtidsprojektet som är ett samarbete mellan Europeiska socialfonden, Unionen, Teknikföretagen och Företagsakademin.

Vi har blivit utvalda för kompetensutbildning finansierad av Europeiska socialfonden då vi är ett företag i utvecklingsfas med max 49 anställda och vi visar på stark, stabil tillväxt.

Från Utbildarens hemsida:

Vi på Företagsakademin brinner för tillväxtföretag och för arbetet att ge er som företag den bästa kompetensutvecklingen. 99% av Sveriges företag verkar i storleken 0-49 anställda och 4 av 5 jobb skapas i mindre företag. Vi vet att det är dessa företag som får Sverige att växa och därför riktas vårt erbjudande till er.

Kurserna hålls av både utbildare från företagsakademin och Mindset.

Vi har under våren bokat in följande kompetenshöjande utbildningar till våra anställda:

  • Projektledarprogrammet

  • Chefsledarprogrammet

  • Affärsekonomi

  • CRS för framgångsföretag

  • Leda utan att vara chef

  • Att coacha

  • Ledarskap - Nästa steg som chef

Vi ser verkligen fram emot en härlig vår i kunskapens tecken! Stort tack till företagsakademin som valde att utbilda oss och tror på oss och vår framtida framgång.

Företagsakademin hemsidan.png