Sterco är ett aktiebolag och familjeföretag grundat 2010.

 

"Vi på Sterco arbetar efter mottot 100% kvalitét vilket innebär att vi strävar efter fackmannamässigt utfört arbete och nöjda kunder - varje gång!"

 

Betalningsinformation

Samtliga betalningar ställs ut till Sterco Ventilation & Fastighetsunderhåll AB och betalas in på bankgiro 736-7402. Vid betalning av fakturor ange alltid fakturanumret som referens. Vid förfallen betalning tillämpar vi dröjsmålsränta och påminnelseavgift enligt gällande lagar och stadgar. Mer information kring detta framgår av din faktura.

Har du frågor kring din faktura är du välkommen att kontakta oss i första hand via e-post.

 

Garanti och leveransvillkor


För garanti gäller normalt produkttillverkarens garantivillkor. Dessa kan återfinnas i den tekniska beskrivningen för varje enskild produkt. Sterco lämnar  garanti på utfört arbete förutsatt att inga förändringar av utfört arbete har skett av utomstående part under garantitidens gång.

Sterco följer stadgar, regler och rekommendationer i AB 04 samt ABT 06 i de uppdrag där vi är total-entreprenör eller huvudutförande företag.  AB 04 och ABT 06 kan tillhandahållas här.

 

Vårt team

 

 Stefan Schelander VD, Projektledning stefan@sterco.se 08 47 47 700

Stefan Schelander
VD, Projektledning

stefan@sterco.se

08 47 47 700

 Andreas Hansson Projektledare, Arbetschef OVK & Injustering andreas@sterco.se 08 47 47 714

Andreas Hansson
Projektledare, Arbetschef OVK & Injustering

andreas@sterco.se

08 47 47 714

 Robert Carlsson Projektledare, Entreprenad robert.carlsson@sterco.se 08 47 47 706

Robert Carlsson
Projektledare, Entreprenad

robert.carlsson@sterco.se

08 47 47 706

 Madeleine Vesterlund Chefsassistent, Ekonomi, Administration madeleine@sterco.se 08 47 47 703

Madeleine Vesterlund
Chefsassistent, Ekonomi, Administration

madeleine@sterco.se

08 47 47 703

 Johan Zakrisson Arbetsledare Injustering johan@sterco.se 08 47 47 711

Johan Zakrisson
Arbetsledare Injustering

johan@sterco.se

08 47 47 711

 Kristoffer Sandbom Arbetschef Montage & Service kristoffer.sandbom@sterco.se 08 47 47 710

Kristoffer Sandbom
Arbetschef Montage & Service

kristoffer.sandbom@sterco.se

08 47 47 710

 Sara Schelander Kvalité & miljöansvarig, HR, Avtal sara@sterco.se 08 47 47 713

Sara Schelander
Kvalité & miljöansvarig, HR, Avtal

sara@sterco.se

08 47 47 713

 Dennis Lindfors Ledande montör, Skyddsombud dennis@sterco.se 08 47 47 701

Dennis Lindfors
Ledande montör, Skyddsombud

dennis@sterco.se

08 47 47 701

 Michael Lindqvist Montör Isolerare michael.lindqvist@sterco.se 08 47 47 707

Michael Lindqvist
Montör Isolerare

michael.lindqvist@sterco.se

08 47 47 707

 Niklas Hegvall Servicetekniker niklas@sterco.se 08 47 47 705

Niklas Hegvall
Servicetekniker

niklas@sterco.se

08 47 47 705

 Patrik Hammarberg Montör Patrik.H@sterco.se 08 47 47 720

Patrik Hammarberg
Montör

Patrik.H@sterco.se

08 47 47 720

 Marcelo Arias Montör Marcelo.A@sterco.se 08 47 47 702

Marcelo Arias
Montör

Marcelo.A@sterco.se

08 47 47 702

 Sebastian Svärd Noré Service, Montör sebastian.svard@sterco.se 08 47 47 708

Sebastian Svärd Noré
Service, Montör

sebastian.svard@sterco.se

08 47 47 708

 Klas Kullgren Montör klas@sterco.se 08 47 47 719

Klas Kullgren
Montör

klas@sterco.se

08 47 47 719

 Leo Andersson Montör leo.andersson@sterco.se 08 47 47 709

Leo Andersson
Montör

leo.andersson@sterco.se

08 47 47 709

 Weronica Sundmark Injustering, Drift & skötseldokumentation weronica.sundmark@sterco.se 08 47 47 717

Weronica Sundmark
Injustering, Drift & skötseldokumentation

weronica.sundmark@sterco.se

08 47 47 717

 Anthony Munoz Injustering, Montör Anthony@sterco.se 08 47 47 704

Anthony Munoz
Injustering, Montör

Anthony@sterco.se

08 47 47 704

 Ashkan Nouri Injustering Ashkan.N@sterco.se 08 47 47 718

Ashkan Nouri
Injustering

Ashkan.N@sterco.se

08 47 47 718

 Daniel Vega Injustering Daniel.vega@sterco.se

Daniel Vega
Injustering

Daniel.vega@sterco.se

 Servicetekniker, Montör Ledig tjänst Vi söker flera engagerade ventilationsmontörer till vår högkvalitativa verksamhet. Vi söker dig som arbetat med montering av ventilationssystem några år och har erfarenhet om hur ett system fungerar som helhet och klarar av att arbeta självständigt. Du behöver ha kunskap om hur man tolkar ventilationsritningar samt hur egenkontroller och återrapportering fungerar i praktiken. Vi ser det även som meriterande om du har erfarenhet av digital rapportering då alla våra interna system ligger webbaserat. Körkort är önskvärt men inget krav. Vi lägger större vikt på personlig lämplighet, flexibilitet, samarbetsförmåga och noggrannhet. Välkommen med din ansökan! ansok@sterco.se

Servicetekniker, Montör
Ledig tjänst

Vi söker flera engagerade ventilationsmontörer till vår högkvalitativa verksamhet.

Vi söker dig som arbetat med montering av ventilationssystem några år och har erfarenhet om hur ett system fungerar som helhet och klarar av att arbeta självständigt.

Du behöver ha kunskap om hur man tolkar ventilationsritningar samt hur egenkontroller och återrapportering fungerar i praktiken. Vi ser det även som meriterande om du har erfarenhet av digital rapportering då alla våra interna system ligger webbaserat.

Körkort är önskvärt men inget krav. Vi lägger större vikt på personlig lämplighet, flexibilitet, samarbetsförmåga och noggrannhet.

Välkommen med din ansökan!

ansok@sterco.se

 Injustering, Mättekniker OVK Ledig tjänst Är du vår nya medarbetare? Vill du också jobba i ett företag med fokus på kvalitet, där du får växa och få känna att du utvecklas? Vi söker dig som arbetat med injustering av ventilationssystem och flödesmätningar några år och har erfarenhet om hur ett system fungerar som helhet och klarar av att arbeta självständigt. Vi ser gärna att du som söker är redo att ta eget ansvar och styra upp arbetet lite själv. Samtidigt som vi värdesätter din förmåga att vara flexibel, kunna kompromissa och samarbeta med andra. En öppen personlighet och vana vid att hantera kunder med ett trevligt bemötande är även egenskaper vi efterfrågar. Om du även har behörighet inom OVK är det mycket meriterande. Välkommen med din ansökan! ansok@sterco.se

Injustering, Mättekniker OVK
Ledig tjänst

Är du vår nya medarbetare?

Vill du också jobba i ett företag med fokus på kvalitet, där du får växa och få känna att du utvecklas?

Vi söker dig som arbetat med injustering av ventilationssystem och flödesmätningar några år och har erfarenhet om hur ett system fungerar som helhet och klarar av att arbeta självständigt. Vi ser gärna att du som söker är redo att ta eget ansvar och styra upp arbetet lite själv. Samtidigt som vi värdesätter din förmåga att vara flexibel, kunna kompromissa och samarbeta med andra. En öppen personlighet och vana vid att hantera kunder med ett trevligt bemötande är även egenskaper vi efterfrågar.

Om du även har behörighet inom OVK är det mycket meriterande.

Välkommen med din ansökan!

ansok@sterco.se

Lediga tjänster


Ventilations-
tekniker

Sterco söker just nu en erfaren Ventilationstekniker. Som ventilationstekniker arbetar du dagligen med montage, service & underhåll av ventilationsanläggningar hos privat- och företagskunder.

 

Kvalifikationer

 • Fyllda 20 år
 • 2 års erfarenhet inom Ventilationsmontage
 • Öppen personlighet och van vid att hantera kunder

Partner Säkerhet

Vi söker nya samarbetspartners inom Säkerhetsinstallationer. Sterco håller totalentreprenader inom Säkerhet och anlitar Underentreprenörer för genomförandet av vissa uppgifter.

 

Kvalifikationer

 • God ekonomi , minst AA rating eller motsvarande
 • Flertalet referensobjekt inom ert område
 • Nödvändiga certifikationer och utbildningar som krävs inom ert område
 • Vana vid underentrepenörsarbete

Ansök

Välj vilken position du är intresserad av att ansöka till
Namn *
Namn
Om du har en hemsida ange den här:
http://
Skriv en utförlig personlig presentation om dig själv eller ditt företag.

Vi värnar om miljön

 

Miljöpolicy

STERCO skall vid all verksamhet, sträva efter en bra utveckling av innemiljön och utemiljön så att belastning på miljö och hälsa minimeras. Här vid skall stor vikt läggas vid materialval och produktionsmetoder. De produkter som tillverkas skall aktivt bidra till en hållbar ekologisk utveckling. För att fastställa och följa upp övergripande och detaljerade miljömål skall STERCO:

- Aktivt arbeta med miljöfrågorna i all verksamhet. Genom information och utbildning av medarbetarna, skall det individuella ansvaret för miljön utvecklas. Förslag till förbättringar inom miljöområdet skall uppmuntras.

- Arbeta med att minska störning på miljön från verksamhet och produkter, bland annat genom att öka utnyttjandegraden av råvaror och energi samt minska mängden avfall.

- Skapa en bättre förutsättning för miljö och hälsa än vad som anges i gällande lagstiftning, myndigheters regler, tillstånd och villkor. Detta skall ske genom att regelbundet granska verksamheten ur miljöskyddssynpunkt. Resultatet av dessa granskningar skall, där så är möjligt, mätas och ligga till grund för förbättringar av processer, produkter, materialval, organisation och rutiner.

- Inför beslut om investeringar, ny – och ombyggnader eller förändringar i verksamheten, diskutera och belasta miljö – och hälsofrågor, risker och konsekvenser.

- Snabbt handlägga alla miljöärenden. Samtliga intressenter skall vara väl underättade om verksamhetens miljöpåverkan. Företaget skall främja en öppen dialog, samt hålla kunskap avseende miljöskydd lättillgänglig.

- Sträva efter att de varor företaget producerar, ständigt utvecklas så att påverkan på miljö och hälsa minimeras, under hela livscykeln. För att leva upp till denna policy, ska det inom företaget finnas en god kunskap om arten och omfattningen av riskerna med verksamheten och om de åtgärder som kan behövas.

STERCO har fastställt fyra olika områden med betydande miljöpåverkan, som är av sådan natur att företaget kan styra och påverka. Dessa områden är:

- Energiåterföring

- Kemikalier

- Utnyttjande av råvaror

- Källsorteringssystem

En policy för vårt motto

Kvalitetspolicy

För att bibehålla och öka STERCO´s konkurrenskraft och lönsamhet, skall vi hos våra kunder och medarbetare framstå som ett i alla avseenden pålitligt och stabilt företag. Rätt kvalitet på våra produkter och tjänster skall tillgodose både till kunder och medarbetare. Detta uppnås både genom individuella prestationer och lagarbete i alla funktioner.

Rätt kvalitet har vi uppnått när produkter och tjänster uppfyller kraven på förväntad funktion. Det ger oss nöjda kunder och arbetsglädje är nyckeln till framgång. Genom att göra rätt från början i alla led behöver vi inte rätta i efterhand, vi hushållar därmed bättre med våra tillgångar och resurser. Vår kvalitetsnivå skall tillhöra de bästa inom branschen. Vi skall arbeta efter
0- fels principen och vårt mål är 100% nöjda kunder.

All personal skall veta vilka krav som ställs på arbetsresultatet och aktivt verka för att nå dessa. Ledarskapet grundar sig på tillit och förtroende. Rätt kvalitet ger intäkt och konkurrenskraft. Dvs. ökad lönsamhet på två sätt – merintäkt och sänkta kostnader.